Wat wij doen

  • Concerten en reeksen op vaste locaties organiseren. (meer…)

  • Online lesprogramma’s faciliteren. Musici hebben toegang tot een digitale lesruimte en muziekleerlingen kunnen digitaal kwalitatief waardevolle online lessen volgen. (meer…)

  • Als partner van doozzoo adviseren en trainen wij instituten en freelancers in het gebruik van dit platform. (meer…)

  • Educatieve projecten en internationale uitwisselingen organiseren. (voorbeeld…)

Hoe het begon

Gallery of Tones is opgezet door pianist Stefan ‘Stevko’ Busch. Dit platform heeft sinds de concertserie ‘Pianolab’ in het Amsterdamse Goethe-Instituut (2006-2012) regelmatig zijn eigen projecten en die van door hem gewaardeerde collega’s gepresenteerd. 

Contact

Klik voor algemene vragen deze button.

Culturele ANBI – Gratis geven

Gallery of Tones ontwikkelt online oplossingen voor musici die naast hun activiteit als uitvoerend musicus ook een cursusprogramma willen aanbieden. Oplossingen die bijdragen aan een nieuwe inkomstenbron. Met jouw steun gaat dit sneller. Omdat Gallery of Tones een officieel erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is kun je een schenking doen met fiscaal voordeel.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen een eenmalige gift en een regelmatig terugkerende gift. Een eenmalige gift mag (deels) van de belasting afgetrokken worden als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een periodieke gift mag, onder bepaalde voorwaarden, geheel van de belasting afgetrokken worden. Je kunt zowel privé als zakelijk een gift doen. Of het fiscaal gezien slimmer is om zakelijk of privé te geven hangt af van jouw persoonlijke situatie. Op anbigift.nl kun je berekenen wat de beste mogelijkheid is voor jouw situatie.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk dan op de site van De Belastingdienst voor meer informatie.
Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier, per email of telefonisch.

Iedereen die bij ons is aangesloten leeft van zijn of haar muziek. Om de culturele sector met de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen in stand te houden hebben we je gift hard nodig. Met jouw steun laten we de muziek voortleven.

Nu schenken?

Je kunt een eenmalige schenking direct overmaken onder vermelding van “eenmalige donatie” op IBAN: NL72 INGB 0005 0418 51 t.n.v. Stichting Galerie der Tone, Arnhem. Voor de belastingdienst is dit voldoende informatie. (stand januari 2020). Alvast hartelijk dank.

Gallery of Tones Foundation

Transformatorplein 32
6827 AC Arnhem, NL
bestuur[@]galleryoftones.com
+31 (0)645 241 487

KvK nummer: 34191984
RSIN: 812675447
BTW nummer: NL8126.75.447B.01
IBAN: NL72 INGB 0005 0418 51

Bestuur van de stichting:

Laure Tomatala (voorzitter)
Erik Walbeehm (secretaris)
Frank van Merwijk (penningmeester)

Het werven van middelen

Donaties kunnen algemeen of projectgebonden worden gegeven, in het verleden waren alle middelen projectgebonden. Daarnaast behoren giften en legaten tot de mogelijkheden. Tenslotte worden fondsen benaderd voor zover activiteiten in aanmerking voor subsidie komen. Crowdfunding hoort eveneens tot de mogelijkheden. De publieksinkomsten omvatten een relatief klein gedeelte van de benodigde middelen. Promotie en verkoop van tutorials zal als inkomstenbron voor artiesten gefaciliteerd worden, waarvan een percentage voor de stichting wordt ingehouden.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Jaarlijks legt de stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat, en wordt op onze website gepubliceerd. Indien de stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende ANBI instelling met een vergelijkbaar activiteitenprofiel.

Vergoedingen

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Aan bestuurders kan wel een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Beleidsplan

Jaarrekening 2019