Project omschrijving

InnerTimeSpace: Harry Tavitian – solo,
and duo with Vahé Hovanesian

ZO 19 SEP 2013, PIANOLAB FESTIVAL at BIMHUIS, AMSTERDAM (NL)

Harry Tavitian · piano, Vahé Hovanesian  duduk

“De meest interessante hedendaagse Roemeense jazzman”. (International Herald Tribune).

Een van de belangrijkste critici van Oostenrijk zei: “Tavitian behoort tot de opmerkelijke pianisten die een muzikaal idioom hebben ontwikkeld dat je als ‘Oost-Europese New Jazz’ zou kunnen beschrijven. Vanaf het midden van de jaren ’70 heeft hij een sterke persoonlijke en syncretische stijl gecreëerd, waardoor brede skylines zijn ontstaan”.
Richard Schuberth, Radio ORF

Geboren in Constanta, Roemenië in 1952, uit Armeense ouders, begon Tavitian op 6-jarige leeftijd met klassieke piano’s. Hij studeerde af aan het conservatorium in Boekarest. In 1970 zag hij de bluesman Memphis Slim in concert. Dit was een grote invloed op zijn toekomstige carrière. Na deze gebeurtenis begon hij te zingen en blues te spelen en al snel zette hij zijn eerste stappen in de jazz. In 1976 gaf hij de klassieke muziek volledig op voor de jazz.
Vanaf eind jaren ’70 werd Tavitian de leider van de avant-garde beweging in de Roemeense jazz en in de jaren ’80 hield zijn muziek de perfecte tijd bij met de meest geavanceerde concepten van de Europese avand-garde. Tavitian speelde een actieve rol in het opbloeien van de nationale jazzscholen in Oost-Europa, ondanks het politieke isolement van de communistische dictatuur in Roemenië.

De muziek van Tavitian staat open voor meerdere invloeden. Hij maakt een eigen stijl die alles herschept door middel van zijn eigen persoonlijkheid. Zijn muziek is een synthese tussen free-jazz, het spirituele gebied van de Balkan en de Kaukasus, hedendaagse kamermuziek, blues, middeleeuwse muziek.

Pers op Tavitian

“Tavitian – de frisheid van het Oosten.” (L’Alsace / Frankrijk)
“Een boeiende mix van free-jazz en oosterse folklore.” (Jazz Podium / Duitsland)
“Harry Tavitian is niet alleen een uitstekende pianist, maar ook een meester in de improvisatie, een barstende showman en een zeer geïnspireerde bandleider”.
Jurnalul Bihorean / Roemenië

“Er zijn veel solopianisten in de jazz, maar Tavitian is vrij uniek, ondanks de aanwezigheid van duidelijke invloeden uit de jazzwereld buiten de Balkan. Tavitian’s gebruik van thema’s uit de Roemeense en Hongaarse muziekgeschiedenis, die zich eeuwenlang uitstrekken, behoort zeker tot de beste bewerkingen van de Balkanmuziek die er bestaan, gecreëerd en uitgevoerd met intense liefde en zorg, uitstekende techniek, en een ongeëvenaard gevoel voor drama, een man die gewoonweg barst van de muziek van binnenuit.”
Eugene Chadbourne – USA, op www.allmusic.com.

EN

„The most interesting contemporary Romanian jazzman”. (International Herald Tribune).

One of Austria’s most important critics said: „Tavitian is among the remarkable pianists that have started and developed a musical idiom taking shape as East-European New Jazz. Starting with the mid ’70s he has created a strong personal and syncretic style, giving birth to wide skylines”. (Richard Schuberth, Radio ORF)

Born in Constanta, Romania in 1952, from Armenian parents, Tavitian started classical piano at the age of 6. He graduated The Academy of Music in Bucharest. In 1970 he saw bluesman Memphis Slim in concert. This was a major influence in his future career. After this event, he started singing and playing the blues and soon he made his first steps in jazz. In 1976 he gave up classical music completely for jazz.
From the end of the ’70s Tavitian became the leader of the avantguarde movement in Romanian jazz and in the ’80s his music was keeping perfect time with the most advanced concepts of European vanguard. Tavitian played an active part in the bursting of the national schools of jazz in Eastern Europe despite Romania’s political isolation of the communist dictatorship.

Tavitian’s music is open towards multiple influences. He made a style of his own recreating everything through his own personality. His music is a synthesis between free-jazz, the spiritual area of The Balkans and The Caucasus, contemporary chamber music, blues, mediaeval music.

Press on Tavitian
„Tavitian – the freshness of The East”. (L’Alsace / France)
„A captivating blend of free-jazz and Oriental folklore”. (Jazz Podium / Germany)
„Harry Tavitian is not only an outstanding pianist, but a master of improvisation, a bursting showman and a very inspired bandleader”. (Jurnalul Bihorean / Romania)

„There are many solo pianists in jazz but Tavitian is quite unique, despite the presence of obvious influences from the jazz world outside Balkan territory. Tavitian’s use of themes from Romanian and Hungarian music history, stretching back centuries, is certainly among the best manipulations of Balkan music in existence, created and carried out with intense love and care, superb technique, and an unmatched sense of drama, a man simply bursting with music from the inside out.” Eugene Chadbourne – USA, on www.allmusic.com

Vahé Hovanesian - duduk
Vahé Hovanesian