flag-en flag-de flag-nl
Partners
Culturele ANBI - Gratis geven

Stichting Galerie der Töne is een ANBI instelling, waardoor particulieren en ondernemingen cultuur voordelig op basis van de regeling voor extragiftenaftrek van de belastingdienst kunnen steunen. Dit kan voor de donateur veel voordelen opleveren.

Wilt u onze activiteiten in het algemeen, of een concert of artiest direct ondersteunen? Beide kan. Bel of mail voor een persoonlijke afspraak om details over dit belangrijke onderwerp te ervaren.

 

'Door de Geefwet wordt mijn gift meer dan verdubbeld: voor 350 euro kan ik aan het theater maar liefst 1000 euro schenken!'

Irene van Zeeland op de website www.daargeefjeom.nl

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extragiftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie ook informatie op de website van de belastingdienst en laat u inspireren op de website Financieel.infonu.nl

 

 

Stichting Galerie der Töne / Gallery of Tones Foundation
Transformatorplein 32
6827 AC Arnhem, NL
+31 (0)645 241 487
bestuur (bij) galleryoftones (punt) com

 

Bestuur
Stefan Busch (voorzitter)
Christian Begemann (secretaris)
Christel Groenier (penningmeester)

 

 

Kamer van Koophandel: 34191984

RSIN: 812675447

International Tax Nr: NL8126.75.447B.01

Statuten (pdf)

Beleidsplan

Jaarrekening_2015_GDT.pdf

 

Wat wij doen:

  • Genre-overlappende concerten en series met programma's vanuit de actuele muziekpraktijk (gecomponeerd én geïmproviseerd), soms in combinatie met andere kunstdisciplines.
  • Bemiddeling en promotie van een specifiek aantal artiesten en ensembles en hun samenwerkingsverbanden.
  • Bevordering van samenwerking van Nederlandse en buitenlandse musici/kunstenaars en organisaties.
  • Toegankelijkheid van actuele muziek versoepelen, audio en video beschikbaar stellen.

 

Het werven van middelen

De Stichting heeft een partnerprogramma om zo een deel van haar middelen te verwerven. Donaties kunnen algemeen of projectgebonden worden gegeven, in het verleden waren alle middelen projectgebonden. Daarnaast behoren giften en legaten tot de mogelijkheden. Tenslotte worden fondsen benaderd voor zover activiteiten in aanmerking voor subsidie komen. Crowdfunding hoort eveneens tot de mogelijkheden. De publieksinkomsten omvatten een relatief klein gedeelte van de benodigde middelen.

 

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat, en wordt op onze website gepubliceerd. Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende ANBI instelling met een vergelijkbaar activiteitenprofiel.

 

Vergoedingen

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Aan bestuurders kan wel een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatieg vacatiegeld worden toegekend.